Utdata / Print

Feature Image 1

Vi erbjuder verktyg och applikationer för att hantera utdata eller print. Exempel på lösningar är att hantera streckkoder,säkra utskrifter/follow print, styra utskrifter med regler, elektroniska blanketter eller att emulera olika utskriftstyper som IBM Proprinter, Kyocera prescribe, IPDS till PCL.

Datafångst

Feature Image 2

Programvaror och lösningar för att fånga fysiska eller elektroniska dokument som skall tolkas eller integreras till olika system i verksamheten. Det finns olika källor att fånga dokumenten från, t ex MFP, scanner när det gäller fysiska dokument, mail, fax, mappar på en hårddisk eller från mobila enheter när det gäller elektroniska dokument.

Övervakning

Feature Image 3

För att få kontroll av skrivarparken som ibland kan bestå av många modeller och skrivartillverkare, behövs lösningar som kan ge information om hur man använder maskiner över tiden, statistik, larm på förbrukning kanske även kopplat till de avtal man har. Vi har lösningar som är tillverkaroberoende och som passar olika typer av kundbehov.