JetAdvice Managerjetadvice_50x211

JetAdvice Manager hjälper dig att ta kloka beslut genom att ge rätt
och riktigt underlag när det behövs. En total överblick och en samlad
förståelse över utskriftsmiljön i din hand. Helt enkelt bäst på marknaden.

Fatta rätt beslut med verkliga JetAdvice data..platinum-partner-211x140

• Komplett tillverkar-oberoende datainsamlings verktyg av alla nätverksansluna och icke
nätverksanslutna enheter – flera gånger om dagen. Färg och Mono, jobb typer
och mycket mer.
• Automatiserad beställning av förbrukningsmaterial baserat på verklig och
förväntat förbrukning, anpassat per enhet eller efter kund.
• Flexibla larm och meddelanden om behov av service med flera filtreringsmöjligheter
för optimal anpassning av utskriftsmiljön
• Beräknar effektförbrukning och identifierar hur maskinen används för att förstå
de faktiska kostnaderna – inom ett ögonblick
• Inventerar, reviderar och analyserar automatiskt alla övervakade enheterna –
oavsett om de är anslutna till nätverket eller ej
• Fullständigt anpassningbar export till ERP, CRM och andra verksamhetssystem
– automatiskt eller efter behov i format
• Kan integreras med andra system via Web service

Print Friendly