OpenText

OpenText Information eXchange,opentext_50x187 Rightfax, Alchemy & Easylink

Informationsutbyte är en uppsättning erbjudanden som underlättar en effektiv, säker och kompatibel informationsutbyte inom och utanför företaget.

  • EasyLink
  • Fax & Document Distribution
  • Capture and Recognition
  • Managed File Transfer
  • Data Integration
  • Cloud-based File Sharing
Print Friendly