RightFax

RightFax Open Text Fax Serverrightfax_211x171

Sändning/mottagning av fax i nätverksmiljöer. Framförallt den optimala lösningen för IP telefoni. Med RightFax finns möjlighet att skicka fax från Outlook, MFP och Skanner produkter.

Man faxar från valfri arbetsstation genom att skriva ut mot nätets printerkö alternativt använder man befintligt e-postsystem (Exchange/Outlook, Notes, cc:mail, POP3…).

Mottagning av fax dirigerar till e-postanvändare och/eller specifik skrivare.

Open Text (RightFax) – Fax Server, Email to Fax, Fax Over IP & Electronic Document Delivery Software

Fungerar med WinNT 4.X och 2000. Mottagning och adressering i nätverket är möjlig via analogt direktval (dokument 240), direktval via ISDN, manuell DTMF-routing eller OCR läsning. Stödjer som standard MS Mail, cc:Mail och GroupWise, SMTP/POP3 (Eudora, Netscape/Explorer mail m fl)

Print Friendly