SecureiX

Nästa generations överföra kollaborativ säker fil -ochsecureix_127x127 meddelandehantering inom cloud

Dagens globala affärsmiljökräver säkerhet, rörlighet, samarbete och bekvämlighet. Organisationer med osäkra, ineffektiva filöverföringslösninga är i riskzonen .

Opentext SecureiX är unik eftersom den kombinerar säkerhet enterprise – nivå med samverkande funktioner och flexibiliteten av molnet. Resultatet är ett kraftfullt verktyg som hjälper organisationer att utbyta information med kunder, partners och anställda enkelt, säkert och samarbeta från praktiskt taget vilken enhet som helst och var som helst. Ingen annan lösning på marknaden kan matcha SecureiX bredd av funktioner och värde som en molnbaserad erbjudande.

 

Viktiga funktioner:

  • Molnbaserad utan behov av IT-resurser för att driftsätta eller stödja
  • State-of – the-art kryptering
  • Mottagarens autentisering
  • Kvitto anmälan
  • Intuitiv UI kräver ingen utbildning
  • Integration med MS Outlook
  • Stort filstöd
  • Tablet – och mobilvänliga
Print Friendly