W-ELP

W-ELP – Windows Enhancedstethos_153x49 LaserJet Printing

Utöka laserskrivarens funktioner i Windows.W-ELP PrintManager är en elektronisk blankett lösning för företag med NT eller UNIX servrar, eller applikationer som t ex SAP R/2 och R/3 som vill komma ifrån användandet av förtryckta blanketter.

 • Skicka jobbet endast en gång
 • Automatisk generering av kopior
 • Varje sida i dokumentet kan komma ut i olika utmatningsfack och/eller skrivare
 • Automatisk utskrift av makron (logotyper, vattenstämplar, …) både på original och på kopior
 • Automatisk dubbelsidig utskrift
 • Stöd för alla endimisionella streckkoder samt PDF417
 • Stöd för softfonts
 • Post och Bankgiro talonger med OCR-B
 • Accounting
 • Kan användas från alla operativ som använder LPR (Unix, Linux, AS/400, …)
 • Rulebased printing – ställer t ex om automatiskt om till ekonomiläge vid utskrift av e-post..
Print Friendly