Tjänster

Tjänsteportföljservices

Konsultation i dokumenthantering och utskriftshantering

  • Förändringsprojekt
  • Upphandlingsprojekt

Förstudier/Analyser

  • Inventering av befintlig skrivare/MFP och utskrifts miljö
  • Kostnadsanalyser, Total Cost of Printing
  • Förändrings förslag med befintlig utrustning

Applikationsutbildning och certifieringsutbildning

  • OpenText Rightfax
  • DocOrigin
  • WELP
Print Friendly