Förstudier

Exempel på förstudier/analyser vi utför

  • Inventering av befintlig dokument och utskrifts miljö
  • Kostnadsanalyser, Total Cost of Printing
  • Workshops i digitaliseringsprojekt

En av de modeller vi arbetar med när det gäller förstudier kan vara följande:

prestudy_640x225

Print Friendly