Utbildning

Utbildning i generell dokumenteducation_03 och utskriftshantering

  • Modern infrastruktur för utskrifter
  • Modern IPfax infrastruktur

Applikationsutbildning och certifieringsutbildning

  • DocOrigin
  • WELP
  • OpenText Rightfax

Utbildningarna kan göras anpassade för en unik organisation men även vara generella.

Print Friendly